SATIN ALMA EĞİTİMİ


Satın alma bölümüne yeni başlamış veya satın alma konusunda uzun yıllar tecrübesi olmayan satın alma çalışanları için temel satın alma eğitimidir. Satın Alma Nedir? Satın Alma Yönetimi nedir? Satın Alma Bölümü Ne iş yapar? Tedarikçi Yönetimi ve tedarikçilerle ilişkiler nasıl olmalıdır? gibi sorularınıza cevap bulabileceğiniz bir eğitimdir.

Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Satın Alma Uzmanlık Programı Toplam 6 eğitim ile 11 günlük eğitim sonunda satınalma konusunda bilmediğiniz kalmayacak.

2 gün Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

2 gün ileri Derece Satın Alma Yönetimi

1 gün Sözleşme Yönetimi ve Sözleşme Hukuku

2 gün Stratejik Satın Alma Yönetimi Eğitimi

2 gün Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

2 gün Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Daha fazla bilgi

Satınalma Yönetimi Ve Teknikleri Eğitimi


Eğitimin Amacı

Satınalma fonksiyonlarının işletme yönetimi içindeki yeri ve önemi belirtilerek, satınalmacıların işlerini neden ve ne şekilde daha iyi yapabileceklerinin bilgisi aktarılmaya çalışılacaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Satın Alma bölümü çalışanları, Yeni satın almacı olmak isteyenler, Lojistik, Satış, Pazarlama, İş Geliştirme, Proje, Nakliye, Operasyon, Müşteri İlişkileri, Depo birimlerinde görev yapan çalışanları ve bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen kişileri kapsamaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları

Satın almanın stratejisi ve politikaları.

Gelişen dünya ekonomisinde satın alma fonksiyonundaki yeni eğilimler, gelecekteki satın almacı profili nasıl olacaktır?

Temel satın alma süreci.

Satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı.

Satın almanın lojistik ile ilişkileri.

Stok maliyetine giriş.

Stok maliyetleri sorumluluğunun tanımlanması.

Satın almada bilgisayardan yararlanma. İşletim programlarının satın alma ile ilişkileri.

Satın almanın organizasyon içindeki yeri. Çeşitli organizasyon uygulamaları.

Satın alma bölümünün organizasyonu.

Satın almanın kalite sorumluluğu.

Tedarikçi çeşitleri.

Tek satıcı. Tek satıcı konumunda satın alma yaklaşımları.

Çok satıcı. Çok satıcı konumunda olası yaklaşımlar.

Satın alma yapan işletmenin satın alma anlayışına göre tedarikçilerin konumları.

Malzeme bazında tek tedarikçi ile çalışan işletmeler. Toyota çalışma modeli. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.

Malzeme bazında çok tedarikçi ile çalışan işletmeler. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.

Tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi.

Tedarikçilerle hasım ilişkisi. Hasım ilişkisinin olası sonuçları.

Tedarikçilerle işbirliği ilişkisi ve çıkar birlikteliği ve olası sonuçları.

Tedarikçilerle nötr ilişkiler ve olası sonuçları.

Tedarikçi seçimi.

Tedarikçi değerlendirmesinde karne uygulaması.

Tedarikçi karnelerinde veri oluşturulması.

Tedarikçi seçiminde kullanılacak olan olası standart yöntemler.

Tedarikçi karnesi ve stok yönetimi konusunda öncelik sıralaması yapılması: Paretanalizi.

Satın almacının kendi özel yaşamındaki verimliliği ve yaşam kalitesi. İdeal bir satın almacının 24 saati nasıldır? Bu 24 saat kullanımı satın almacının hangi performansını nasıl etkileyecektir?

Profesyonel verimsizlik ve başarısızlıkta kişisel verimsizliği etkileri

Satın alma mesleğinde profesyonellik ve özel yaşam iç içedir.

Satın almacının eğitimi nasıl olmalıdır?

Satın almacının inisiyatif kullanımı. İnisiyatif kullanımını engelleyebilecek olan faktörler.

Malzeme yönetimi ve planlama işbirliği.

Satın alma planlaması ve satın almanın stok yönetimi konusundaki sorumluluğu.

Satın alma bütçesi. Başarılı bir bütçe hazırlamaya yönelik yaklaşımlar. Projeksiyon yapılabilirliğin önemi.

Yüksek enflasyon ortamında bütçe hazırlanması önündeki engeller.

Kararsız talep durumunda bütçe hazırlanmasının önündeki engeller.

Yeni eğilimler; sabit olduğu varsayılan değerlerle değişken bir bütçe hazırlama mantığı ve kolay projeksiyon yapabilme avantajları.

Bütçe yapılabilmesinin temel çıkış noktası : bütçe verilecek olan hedeflere göre hazırlanmalıdır.

Satın alma performansının ölçümü.

Performans ölçümünde çeşitli kriter yaklaşımları

Hangi kriter doğru olabilir?

Satın almada maliyet düşürme yöntemler.

Stok maliyetlerinde düşüm satın almacının maliyet düşürme önceliği olabilir mi?

Stok maliyeti düşürme çalışmalarında satın almanın olası kuvvetli katkıları.

Satın almada toplam kalite yönetimi.

Satın almada takım çalışması ve işletme içinde satın almanın takım gibi çalışacağı diğer departmanlar ve iş birliği esasları.

 

Satın Alma Yönetimi Eğitim Tarihleri


Eğitimin Tarihi Eğitimin Verileceği Yer Kayıt Formu
28.01.2017
29.01.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt
11.03.2017
12.03.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt
06.05.2017
07.05.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt
03.06.2017
04.06.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt
19.08.2017
20.08.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt
23.09.2017
24.09.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt
21.10.2017
22.10.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt
18.11.2017
19.11.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt
16.12.2017
17.12.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009