STRATEJİK SATIN ALMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ


Satın alma bölümü çalışanları, şefleri, uzmanları, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satın alma eğitimidir. ileri tedarikçi yönetimi, fiyat yönetimi, fiyat müzakereleri, sözleşme yönetimi, Uluslar arası teslim şekilleri, uluslar arası satınalma, endirekt satın alma, satın alma raporları ve satın alma bütçesi gibi konuları kapsamaktadır.

Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Satın Alma Uzmanlık Programı Toplam 6 eğitim ile 11 günlük eğitim sonunda satınalma konusunda bilmediğiniz kalmayacak.

2 gün Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

2 gün ileri Derece Satın Alma Yönetimi

1 gün Sözleşme Yönetimi ve Sözleşme Hukuku

2 gün Stratejik Satın Alma Yönetimi Eğitimi

2 gün Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

2 gün Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Daha fazla bilgi

Satınalma’da ileri Yönetim Teknikleri Eğitimi


Amaç:

Satın alma profesyonellerinin ileri satın alma tekniklerini hayata geçirerek satın almalarını geliştirip daha etkin bir satın alma yönetimi sağlamak.

İçerik :

Stratejik Satınalma Anlayışının Adapte Edilmesi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Satın alma

Satın alma’da KEFE Analizi ve Kıyaslama

Satın almanın Organizasyondaki Yeri ve Önemi

Satın alma Departmanın Organizasyonu ve Yapılanması

Satın alma Performans Kriterleri

Doğru Fiyat Yol Haritası

Üst Yönetimin Satın alma’dan Beklentileri

Satın alma Profesyonellerinde Olması Gereken Özellikler

ileri Tedarikçi Yönetimi

Firmaya Özgü Tedarikçi Profili Belirleme

Yapay-Dikey Yapılanma ve Tedarikçi Sayısı Belirleme

Tek Tedarikçi Doğru Mudur?

Tedarikçi Araştırma ve Seçme

Global Sourcing – Supply Market

Tedarikçilere Göre Stratejiler

Farklı Şirketlerden Satınalma Taktikleri

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)

Tedarikçi El Kitabı

Tedarikçi Değerlendirme

Tedarikçi Geliştirme

Tedarikçi Risk Analizi

Tedarikçi Çeşitlendirme

Tedarikçi Zinciri Yönetimi

Tedarikçi’nin Yönettiği Stok (VMI)

Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve Yenileme

e-Tedarik

Tedarikçi Ödüllendirme Sistemleri / Tedarikçi Günleri

İleri Fiyat Yönetimi

Fiyat Analizleri ve Fiyat Formülasyonları

Landed Cost Hesaplamaları

Miktara Göre Fiyat Değişmeli mi?

Satınalma’da Fiyat Sürekli Düşürülebilir mi?

Modern Maliyet Düşürme Teknikleri

Fiyat Müzakereleri

Fiyat Müzakeresine Girmeden Önce Yapılması Gerekenler

Müzakere Sürecinde Bilinmesi Gerekenler

Beden Dilinin Müzakerelerde Kullanılması

Sözleşme Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanımı

Sözleşme Maddelerinin Satınalma Açısından Önemi

Örnek Sözleşme Maddeleri

e-Sözleşmeler / e-imza

Taşeron Sözleşmeleri

“Yap-Satın Al” Kararları

İleri Satınalma’da Dış Kaynak Kullanımı

Uluslararası Teslim Şekilleri (Incoterms) ve Ödeme Yöntemleri

Incoterms2010 Teslim Şekilleri

Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Mukabili Ödeme ve Akreditifli Ödeme

Leasing, Factoring, Fortfaiting, Franchising

Uluslararası Satınalma Yönetimi

Uluslararası Satınalma’da Tedarikçi ve Fiyat Yönetimi

Ülkelere Göre Fiyat Görüşme Stratejileri

Endirekt Satınalma Yönetimi

Endirekt Satınalma’da Tedarikçi ve Fiyat Yönetimi

Endirekt Satınalma’nın Kategorize Edilmesi

Endirekt Satınalma’da Direkt Satınalma Anlayışı

Endirekt Satınalma’da Dış Kaynak Kullanımı

Endirekt Satınalma’da Maliyet Tasarrufları

Endirekt Satınalma’nın Geleceği ve e-Çözümler

Endirekt Satınalma’da En Sık Görülen Eksiklikler

Satınalma Raporlama Yöntemleri ve Modern Teknikler

Satınalma Raporları ve ABC Analizleri

Merkezi ve Yerel Satınalma

Yalın Satınalma

e-Satınalma / e-İhaleler

Satınalma Bütçe Yönetimi

Mevcut Dönem Fiyat Analizleri

Gelecek Dönem Tahminleri

Satınalınacak Malzeme/Hizmet Tahminleri

Gelecek Dönem Fiyat Analizleri

Gelecek Dönem Tedarikçi Belirleme ve Dağılımı

Gelecek Dönem Fiyat ve Tedarikçi Stratejileri

Stratejik Satın Alma Yönetimi Eğitim Tarihleri


Eğitimin Tarihi Eğitimin Verileceği Yer Kayıt Formu
15.02.2017
16.02.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009