ETKİLİ PAZARLIK ve MÜZAKERE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ


Satın alma ve Satış bölümü çalışanları ve yöneticilerin katılacağı müzakere teknikleri eğitimi uygulamalı ve rol play çalışmalı olarak sunulmaktadır. Programın amacı, satışçılara ve satın almacılara satışın bağlanması, satın almanın gerçekleşmesi için yaşamsal bir gereklilik niteliğindeki uzlaşma sağlama ve pazarlık yapma becerileri konusunda katkı sağlamaktır.

Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Satın Alma Uzmanlık Programı Toplam 6 eğitim ile 11 günlük eğitim sonunda satınalma konusunda bilmediğiniz kalmayacak.

2 gün Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

2 gün ileri Derece Satın Alma Yönetimi

1 gün Sözleşme Yönetimi ve Sözleşme Hukuku

2 gün Stratejik Satın Alma Yönetimi Eğitimi

2 gün Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

2 gün Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Daha fazla bilgi

Satınalma ve Satış Yöneticileri için Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri


Eğitimin Amacı

Küresel krizlerin de olumsuz etkisiyle hızlı değişime uğrayan satış ve satın alma yönetimlerinde biriken stres, işletmelerin karlı karar alma sürecini etkileyebilmekte, satış ve satın alma sorunlarını da beraberinde getirmektedir.

İnsan ömrünün uzayıp, firma ömürlerinin kısaldığı bir dünyada doğru alıp, doğru satabilmek,’’Alırken Kazanabilmek’’felsefesine uygun değişimler yapmak zorunluluğu yaşanmaktadır.

Satışta ve satın almada başarı, müşteri ile uzlaşmanın sağlanması, gerektiğinde sıkı bir biçimde pazarlık yapabilmesine bağlıdır. Uzlaşma ver pazarlık müşteri ile ilk temastan başlayarak satışın bağlanmasına kadar her aşamada ürünün niteliğinden fiyatına, teslim süresinden garanti süresine kadar hemen her konuda gerekebilir.

Programın amacı, satışçılara ve satın almacılara satışın bağlanması, satın almanın gerçekleşmesi için yaşamsal bir gereklilik niteliğindeki uzlaşma sağlama ve pazarlık yapma becerileri konusunda katkı sağlamaktır.

İki modül halinde uygulanacak olan eğitimde müzakere ve pazarlık teknikleri yanı sıra bunlara bağlı olumlu ve olumsuz etkiler ile kişisel katkıların önemi de vurgulanacak, müzakerenin ‘’Münakaşa’’ ya dönüşmemesi konusunda alınacak tedbirler öğretilecektir.

Eğitim uygulamalı ve rol play çalışmalı olarak sunulmaktadır.

Kimler Katılmalı

Satınalma ve satış yöneticileri ile bu konuda yetiştirilmek istenilen yeni istihdam personel.

Eğitim İçeriği

Satın alma yönetiminde pazarlık güç kaynakları

Pazarlık yetenekleri

Saldırgan pazarlık taktikleri

Zorlayıcı taktikler(çok acımasız)

Saldırgan olmayan pazarlık taktikleri

Yatıştırıcı taktikler

Satın alma pazarlığı için

Kurallar

Hazırlık(satıcıyı tartın)

Bütünleştirici müzakere ‘de yöntem

Nasıl pazarlık edeceğiz ?

Evet” dedirtme yöntemleri

Müzakerelerde direnç kırmak ve pazarlığı kapatmanın yolları

Soru sorma ve dinleme kabiliyetimizi geliştirmek

Müzakere ve pazarlıklarda soru teknikleri

Etkili dinlemenin önemi

Zor müşterilerle başa çıkabilme yetisi

İkna Yöntemleri

İtirazların nitelikleri ve başa çıkma yöntemleri

Sadece fiyat değil,ürünün özellikleriyle de farklılık yaratarak satış yapma becerisi

Satışı yapılan ürünlerin vadesine uygun tahsilatların yapılması

Satış tahsilat yöntemlerini geliştirecek tedbirler

Satışçının vadeyi uzatmasının sonucunda bozulan gelir gider dengesinin satışçı kalitesi üzerindeki etkisi

Satış raporlamaları konusunda temel bilgiler,

Satış/Pazarlama bölümü ile Finans bölümü arasındaki uyumsuzluğun nedenleri,uyum sağlama yöntemleri

Satışçı da olması gereken kişisel özellikler ve eğitimin katkısı

Satış temsilcisinin değişen rolü

Satış sürecini(satış öncesi/satış sonrası) yakından tanımak

Fırsatları fark etmek,özellikleri yarara döndürmek

Şikayet ve itirazları fırsata dönüştürmek için iletişim becerisini geliştirmek

Çapraz satış kavramı ve firmaya yarattığı katma değer

Bireysel hizmet tarzlarına uygun davranmak

Müşteri özellikleri ve satın alma nedenlerini anlamak

Müzakere Teknikleri Eğitim Tarihleri


Eğitimin Tarihi Eğitimin Verileceği Yer Kayıt Formu
09.02.2017
10.02.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt Formu
08.04.2017
09.04.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt Formu
13.05.2017
14.05.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt Formu
12.08.2017
13.08.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt Formu
30.09.2017
01.10.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt Formu
11.11.2017
12.11.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt Formu
09.12.2017
10.12.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt Formu

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009