Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi


Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bu programın amacı, kurumunuz yönetici kadrosunun temel yöneticilik, liderlik, motivasyon delegasyon ve coaching becerilerini geliştirmektir. Kurs bitiminde katılımcılar liderlik kavramını öğrenecekler, astlarını farklı bir bakış açısı ile değerlendirme becerileri kazanacaklar, kendi liderlik tarzlarını öğrenecekler ve liderlik vasıflarını güçlendirecekler, elemanlarını motive etmenin önemini ve yöntemlerini kavrayacaklar, delegasyonun kendileri, astlarının gelişimi ve kurum açısından rolünü anlayacaklardır.

Kimler Katılmalı

Yöneticilik becerilerini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler ve yönetici adayları.

Eğitim Yöntemi

Teorik bilgi, vaka analizleri, test, uygulama ve grup çalışmaları.

Eğitimden elde edilecek yararlar

Yönetim Becerileri

Yöneticilik Ve Liderlik

Değişik Liderlik Anlayışları Ve Liderlik Tarzları

Liderlerin Çalışma Alanları

Yönetimde İnsan İlişkilerinin ana unsurları

Eğitim içeriği

Güncel yönetim kavramları

Organizasyonlardaki örgütlenme

Kurum kültürü

Yönetim faaliyetlerinin özellikleri

Yöneticilik ve liderlik

Yönetimde ilişkiler, etkin iletişim ve iletişim yönetimi

Yönetici ve motivasyon

Çatışma yönetimi

Pareto analizi

Stratejik yönetim

Hedeflerle yönetim

Performans yönetimi

Yönetici ve karar verme

Takım kurma ve yönetme

Yöneticinin zamanı yönetmesi

Toplantıları yönetme

Raporlama ve takip

Çözüm ve Sonuç Odaklılık

Süre: 2 gün, 14 saat

Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi

 

 

Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009