Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi


Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Eğitimin Amacı

Rekabete dayalı küresel piyasada üst düzey bir yöneticinin en önemli başarı koşulu yetkin ve donanımlı asistanlarla çalışmaktır. Bu nedenle Üst Düzey Yönetici Asistanının, sekreterlik bilgisi ötesinde yönetimin fonksiyonlarını bilen ve gerektiği zaman yöneticinin denetleme yetkisi dışında yer alan tüm süreçlerde etkin rol alabilecek özelliklere sahip olması gerekmektedir. Yönetici asistanı işlerin akışını belirleyen, işlere yön veren, herhangi bir buyruğa gerek duymadan görev ve sorumluluklarını yerine getiren, gerekirse diğer bölüm çalışanlarıyla işlerin işleyişi hakkında iletişim kurup, onları da yönlendirerek işin verimliliğini ve kalitesini en üst düzeye çıkarabilen kişidir. Yönetici asistanı; örgütsel ve yönetsel yaşamda yöneticinin en yakın danışmanı ve yardımcısı olarak kendisinin ve ailesinin bir parçasıdır. Yönetici asistanı, örgütte yöneticinin resmi işleri kadar, özel işlerini de yürüten; zaman zaman ailesi, akrabaları ve arkadaşları ile görüşen; yöneticinin resmi ve özel yaşamına giren; onun sırlarını, çıkarlarını, hesaplarını, alışkanlıklarını, özelliklerini, istek ve beklentilerini, hedeflerini bilen kişidir. Yönetici asistanı yöneticinin, çalışma yaşamının ortağıdır.

Eğitimde katılımcıların; kendilerini geliştirmeleri ve olumlu yeni davranışlar ve beceriler kazanmaları, karar verme ve problem çözme yeteneği kazanmaları, beden dilini etkili kullanmaları, iletişim sürecini tüm aşamalarıyla benimsemeleri, toplantıları düzenleme ve yönetme becerisi kazanmaları, yazılı iletişim teknikleri, raporlama, dosyalama sistemlerini kavramaları amaçlanmıştır.

Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Kuramsal bilgi aktarımı, Uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları, örneklemeler ve tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

Yetkinliklerin ve verimliliklerin artırılması

Kendilerinden beklentilerin farkındalıklarının sağlanması

Kişisel gelişim ve etkili insan olma

Kişisel imaj

Eğitim ve sosyal hayat

İletişimin önemi, teknikleri ve becerileri

Eğitim içeriği

ÖLÇÜT-1: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINA GİRİŞ

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı: Kavram ve Tarihçe

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Gerekliliği ve İşlevsellik

Üst Düzey Yönetici Asistanlığında Karakteristik ve Yetkinlik Analizi

Kurumsal Yönetim Süreçlerinde Üst Düzey Yönetici Asistanlığının Durumsallığı

Asistanlık Yönetimi ve Kurumsal Yaklaşım

İmaj ve Fiziki Görünüş

Bireysel SWOT Analizi

Bireysellik Şekillendirme: M isyon, Vizyon ve Değer Belirleme belirleme

Kalite ve Süreç Anlayışı

Hedef ve Kişisel Kariyer Patikası

Moral-Motivasyon Öğretisi

ÖLÇÜT-2: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANI ve YÖNETİMSEL KONUMLANMA

Yöneticiyi Tanıma ve Bakış Açısı Ahengi

Yöneticinin Temsili Bilinci

Yönetici ile İnteraktif Yönetim

Üst Düzey Yönetici Asistanı ve Yönetim Bilgisi

Üst Düzey Yönetici Asistanı ve Planlama Yönetimi

Özgün Planlama Ve Bireysel Organizasyon

Yöneltme, Eşgüdüm Ve Denetim Uygulamaları

ÖLÇÜT-3: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANI ve DÜZENLEME

Termin ve Misafir İlişkileri

Toplantı ve Seyahat Organizasyonları

Protokol Gereklilik Yönetimi

Yönetici ile Ekip Oluşturma ve Sinerji Temel Görgü ve Protokol Kuralları

İş Etiği

ÖLÇÜT-4: DOSYALAMA YÖNETİMİ

Kayıt Teknikleri

Dosyalama Çeşitleri

Özgün Dosyalama Sistem Seçimi

Raporlama Ve Sunum Tekniklerinde Etkinlik

ÖLÇÜT-5: İLETİŞİM ve EŞGÜDÜM

İletişimin Temelleri

Süreçsel Koordinasyon ve Planlaması

Beden Dili

Müzakerenin İncelikleri

İletişimde Davranış Biçimleri

Sağlıklı İlişkilerin Özü: İyi dinlemek

Empati-Sempati

Duygusal Kredi Hesabı

Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri

Kişilik Tiplerine Göre İletişim

İnsanların Dünyayı Algılama Biçimleri

Algılama Biçimlerine Göre İletişim

Zor İnsanlarla İletişim

Üst Düzey Yönetici Asistanlığının Yumuşak Karnı: Çalışan İlişkileri

Yazılı ve Sözlü İletişim

Etkili Konuşma ve Hitabet

Telefon Görüşmeleri

İletişim Engellerini Aşma Yöntemleri

ÖLÇÜT-6: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANININ VE STRES YÖNETİMİ

Stres ve Başarı Kavramları

Stres Kaynakları ve Strese Neden Olan Olaylar

İş Stresi ve Stres Kaynakları

Fiziksel ve Duygusal Stres Kaynakları

Kurumsal Ortamla İlgili Stres Kaynakları Stresin Yapısı ve Belirtileri

Stresle Başa Çıkabilme

Stresle Başa Çıkmada Etkili Yollar (Örgütsel - Bireysel Stratejiler)

Stresle Başa Çıkmada Bireysel ve Kurumsal Stratejiler

Stresle Başa Çıkmada Başarısız Yollar

Stresle Zihinsel ve Bedensel Başa Çıkma Yöntemleri

Stresin Bireye ve Kuruma Olan Etkileri

Stres ve Kişilik

Stresin Aşamaları, Bireye ve Kuruma Olan Etkileri İle Kontrol Altında Tutulması ve Yararları

Stressiz Bir Yaşam İçin Hedef Belirleme ve Zaman Yönetimi

Çalışma Hayatında Stresi Yenmeyi Etkileyen Faktörler

Örgütsel Stres Yönetimi

Stres Yönetiminde Bireysel Başa Çıkma Yöntemleri

Stres Yönetiminde Kurumsal Başa Çıkma Yöntemleri

Stres Karşısında Davranış Şekilleri

Stres-Problem Bileşkesi: Problem Çözme Teknikleri

ÖLÇÜT-7: ZAMAN YÖNETİMİ

Kendini Yönetmek

Etkin Zaman Yönetimi İçin Teknikler ve Öneriler

Zaman Yönetiminin Ana Prensipleri

Zamanı Kaybettiren Faktörler

Zamanı Dengeli Kullanma

Zaman Yönetim Araçlarını Etkili Kullanmak

Zaman Tuzakları

Zaman Yönetimi Formülü

Planlama ve Zaman

Proaktif Davranış

İnsanların Günlük Performansları Değişimi

Pratik Eylem Önerileri Ve Uygulamalar

Bireysel Eylem Planı Oluşturma

Zaman Yönetiminde 80 / 20 kuralı veya Daha iyisi

Zamanı Yönetmedeki Sorunlarınızı Keşfedin: Öncelikler Yönetimi

ÖLÇÜT-8: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANININ TELEFONLA İLETİŞİMİ

Telefonda iletişim

Telefonda iletişimin başarısını etkileyen faktörler

Telefonda itirazların karşılanması: Telefonda Gülümsemek

Telefon Görüşmesi Öncesi Hazırlık

Telefonda sesin kullanımı

Telefonun Öbür Ucunda Kim Var?

Müşterinin dikkatini çekmek

Dinleyici olma sanatı

Telefonda olumlu tavrın önemi

Telefonda (ve hayatta) karşılaşacağınız insan tipleri

Beklentileri aşmak

Müşteri tiplerine göre iletişim

Herkes Sizinle Konuşmak İstesin!

Süre: 2 gün, 14 saat

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi

 

 

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009