Ücret Politikaları Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Ücret Politikaları Eğitimi


Ücret Politikaları Eğitimi

Ücret Politikaları Eğitimi

Eğitimin Amacı

Ücret politikaları, bir işletmede ücretlendirme sisteminin temelidir. Eğitimin amacı, ücretlerin işletme için doğurduğu maliyetlerle işletmenin kar amacı arasındaki dengeyi kurarken; çalışanların aldıkları ücret açısından nasıl tatmin edilerek, verimin elde edilmesini sağlanabileceğini ortaya koymaktır.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Şirket ve politika olgularını uygulamalı grup çalışmalarıyla ücret konusuna yansıtma

Eğitimden elde edilecek yararlar

Önder Ücret Politikası

Düşük Ücret Politikası

Ortalama Ücret Politikası

Karma Ücret Politikası

Ücret Düzeyini Belirleyen Faktörler

Eğitim içeriği

Şirket ve Politika: Yönetimin Asli Unsuru

Stratejik Çıkarımlarda Politikanın Başatlığı

Ücret Politikası: Endüstri İlişkilerinin Baskınlığı

Sendika Varlığı veya Çalışan Eğilimleri: Belirleme ve Katılım

Ücretlendirme Politikası ve Değerlendirme İlişkisi

Önder Ücret Politikası

Düşük Ücret Politikası

Ortalama Ücret Politikası

Karma Ücret Politikası

Rekabet Bazlı Ücret Politikası

Yaşam Standardı

Aylık ve ücretlerin miktarca yeterli olması

Ücretlerin konjonktürü izleyebilmesi

Ücretler arasında bir iç denge bulunması

Ücretlerin en yüksek aylıkla en düşük aylık arasında kabul edilebilir uzaklık bulunması

Çalışanların aile durumları

Ücret Politikalarında Öncellik: Rasyonellik veya Sosyalizasyon

Ücretlendirmede İzlenmesi Gereken İlkeler

Maliyet Düşüncesi: Sağlıklı Yaklaşımın Şart Olduğu Durumlar

Objektiflik ve Esneklik

Yorumlar ve Eleştirel Bakış Açıları

Uygulama ve Denetim

Süre: 2 gün, 14 saat

Ücret Politikaları Eğitimi

 

 

Ücret Politikaları Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009