ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, Uluslararası düzeyde kabul gören bir standart olan ISO 14001, etkili bir Çevresel yönetim Sistemi’nin (ÇYS) nasıl uygulanabileceğini belirleyerek katılımcılara aktarmayı hedefler. Bu standart, kârlılığı korumakla çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması arasındaki hassas dengeyi korumak için tasarlanmıştır.

Kimler Katılmalı

Tüm Yöneticiler, Yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Teorik standart aktarımı, Bireysel ve grup çalışmaları, vaka analizleri, problem senaryoları oluşturmak ve çözüm uygulamaları

Eğitimden elde edilecek yararlar:

ISO 14001 konusunda bilinçlenme ve farkındalık düzeyinin artırılması

Dokümantasyon yönetim sistemi kurulumu ve kontrolü

Bilinçli iş uygulamaları

Eğitim içeriği

TS-EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması

TS-EN ISO 14001 Standardının Tanıtımı

Tetkik Çeşitleri

Tetkikin Faydalan

Tetkikin Yönetimi

Tetkikin Planlanması

Soru Listelerinin Hazırlanması

Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı

Tetkik Görevlisi Sorumlulukları

Pratik ve Örnek Çalışmalar

Süre: 2 gün, 14 saat

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

 

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009