Çağdaş Konut Sitesi Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Çağdaş Konut Sitesi Yönetimi Eğitimi


Çağdaş Konut Sitesi Yönetimi Eğitimi

Çağdaş Konut Sitesi Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Değişen dünya ile birlikte çok katlı binaların oluşması, bu binalarda toplu halde yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesini gündeme getirmektedir. Uygulamada, her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini üstlenmekte; eski yönetici görevini devir ederken, sadece mali devir yapmakta ve birikim, deneyim ve öngörülerini yeni kişiye aktaramamaktadır. Amatör yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır. İlk bakışta fark edilmeyen bu yönetsel aksaklıklar bütçede büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır.

Günümüzde hemen her apartmanda yaşanan bu durum, sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Bu eğitim, katılımcıların bu tür sorunların üstesinden gelmeleri açısından yönetimin nasıl ve ne şekilde profesyonelleşmesine önemli çapta katkı yapmayı hedeflemektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Profesyonel anlamda Site yöneticisi olmak isteyen adaylar

Eğitim Yöntemi

Hukuki Üstyapıya yönelik konuların aktarımı ve analizi, tartışma ve sunumlar

Eğitimden elde edilecek yararlar

Site yönetimindeki ayrıntıların hukuk çerçevesinde öğrenilmesi

İletişim incelikleri

Eğitim içeriği

Site Yönetim Yaklaşımları ve Planlama

Yasal Dayanak ve Yönetim Organları: Site Yönetim Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanunu Temel İçeriği

5711 Sayılı Kanun’un Getirdiği Yenilikler

Mali Mevzuat Uygulamaları

Karar ve İşletme Defteri

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantıları

Arşiv Yönetimi

Resmi Mercilerle İlişkiler

Saha ve Bina Hizmetleri

İletişim ve İnsan İlişkileri

Müşteri Memnuniyeti

Değerlendirme

Süre: 2 gün, 14 saat

Çağdaş Konut Sitesi Yönetimi Eğitimi

 

 

Çağdaş Konut Sitesi Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009